OTWIERAMY NOWE ZLOBKI !!! REKRUTACJA!!!

Drodzy Rodzice,

Akademia Malucha Myszka Miki  z przyjemnością informuje, iż od dnia 30 października 2020 r. rusza nabór do nowego niepublicznego

Żłobka przy ul. Kazimierza Odnowiciela 12A w Warszawie oraz

Żłobka przy ul.Lwowskiej 12 w Piastowie.

W żłobkach realizowany będzie Projekt Unijny pt.:„Żłobek na Ursusie”

Nr projektu: RPMA.08.03.02-14-b154/18
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest ułatwienie osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 wejścia na rynek pracy lub powrot do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osobom pozostającym poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, poprzez zapewnienie dzieciom opieki w żłobku.

Projekt zakłada objęcie opieką 72 dzieci poprzez zapewnienie im opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Opłata miesięczna za korzystanie ze żłobka będzie stanowić nie więcej niż 20% bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usług opieki nad dziećmi w danym miesiącu –  300zł/400zł (opieka wraz z całodniowym wyżywieniem).

REKRUTACJA OTWARTA!!!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zlobekmyszkamiki.pl w zakładce „Projekt UE”.

Zapraszamy!

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.
Skip to content