Projekt Unijny

Projekt pt: „Żłobek na Ursusie” jest realizowany przez Akademię Malucha Myszka Miki Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr.RPMA.08.03.02- 14-b154/18-00 zawartej z Województwem Mazowieckim, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W ramach Projektu zostaną utworzone 23 miejsca dla dzieci w nowym Żłobku Myszka Miki w Warszawie w Ursusie oraz 49 miejsc dla dzieci w nowym Żłobku Myszka Miki w Piastowie ul.Lwowska 12 , co umożliwi powrót do pracy lub wejście na rynek pracy 72 rodzicom, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat.

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.
Skip to content