Zamknięcie żłobków 27.03-18.04.2021

AKTUALIZACJA 08.04.2021r

 

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

Zgodnie z ogłoszonymi przez Rząd RP w dniu 25 marca oraz 7 kwietnia 2021 nowymi obostrzeniami:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow

Na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Link do rozporządzenia z dnia 26.03.2021r: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/560

Link do rozporządzenia z dnia 08.04.2021r: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/653

Zgodnie z rozporządzeniami w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. zostaje ograniczone funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

W tym okresie opieka w dyżurującym Żłobku Myszka Miki ul.Orłów Piastowskich 37 (Warszawa) oraz Żłobku Myszka Miki ul.Lwowska 12 (Piastów) zapewniona będzie dla osób zatrudnionych w podmiotach:

 • wykonujących działalność leczniczą,
 • realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonujących działania ratownicze,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Osoby pracujące w powyższych zawodach, które nie mają możliwości zaopiekowania się dzieckiem w domu i chcą skorzystać ze żłobka dyżurującego – proszone są o pilny kontakt z Dyrekcją żłobka na nr.tel. 883 750 040.

Wzór – wniosek Rodzica o zapewnienie opieki dziecku w okresie 27.03-18.04

Podkreślamy, że Ci z Państwa, którzy nie mogą skorzystać z opieki żłobkowej – mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.plg

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.
Skip to content