AKTUALIZACJA REGULAMINU COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z wydanymi w dniu 25 sierpnia 2020r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego uaktualnionymi wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja, które łagodzą obostrzenia dla ww. instutucji,

informujemy, iż zmieniamy regulamin działalności placówki w czasie trwania pandemii COVID-19 i poniżej publikujemy nowy

II REGULAMIN SZCZEGÓLNYCH ZASAD DZIAŁALNOŚCI W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCY W AKADEMII MALUCHA MYSZKA MIKI SP.ZO.O. OD 21.09.2020r.

Prosimy o dokładane zapoznanie się z Regulaminem i procedurami w nim zawartymi oraz Procedurą postępowania w przypadku podejrzenia  zakażenia (Załącznik nr3 do Regulaminu), a także o zapoznanie się z Oświadczeniem Rodzica/Opiekuna prawnego (Załącznik nr1 do Regulaminu). Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka uczęszczającego do Żłobka Myszka Miki otrzymają Oświadczenie do podpisu w pierwszym dniu przyjęcia dziecka do placówki (od 21.09.2020r).

 

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.
Skip to content