OTWIERAMY NOWE ŻŁOBKI !!! REKRUTACJA!!!

Drodzy Rodzice,

Akademia Malucha Myszka Miki  z przyjemnością informuje, że od dnia 28 listopada 2017 r. rusza nabór do nowego niepublicznego

Żłobka przy ul. Mazurskiej 12 w Piastowie i Żłobka przy ul.Chabrowej 16 w Pruszkowie.

W żłobkach realizowany będzie Projekt „Żłobek Myszka Miki szansą powrotu na rynek pracy”

Nr projektu: RPMA.08.03.02-14-6789/16
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest ułatwienie osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 wejścia na rynek pracy lub powrot do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym lub osobom pozostającym poza rynkiem pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, poprzez zapewnienie dzieciom opieki w żłobku.

Projekt zakłada objęcie opieką 30 dzieci poprzez zapewnienie im opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. Opłata miesięczna za korzystanie ze żłobka będzie stanowić nie więcej niż 20% bieżących kosztów związanych ze świadczeniem usług opieki nad dziećmi w danym miesiącu – maksymalnie 500zł (opieka wraz z całodniowym wyżywieniem).

REKRUTACJA OTWARTA!!!

UWAGA!!! W terminie od 28 listopada 2017r. do odwołania wszelkie sprawy związane z rekrutacją do powyższych placówek będą załatwiane w Żłobku Myszka Miki przy ul. Mazurskiej 12  w Piastowie. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny na nr.883 750 040.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.zlobekmyszkamiki.pl w zakładce „Projekt UE”.

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.