Zapytania ofertowe 2017

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na dostawę

  • POMOCY DYDAKTYCZNYCH
  • ZABAWEK NA PLAC ZABAW
  • MEBLI DO ŻŁOBKA
  • SPRZĘTÓW AGD ORAZ BIUROWYCH
  • WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO

w ramach projektu pt. „Żłobek Myszka Miki szansą powrotu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej VIII „ Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 8.3.2. „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe -POMOCE DYDAKTYCZNE

Formularz – POMOCE DYDAKTYCZNE

Lista – POMOCE DYDAKTYCZNE

Zapytanie ofertowe – ZABAWKI NA PLAC ZABAW

Formularz – ZABAWKI NA PLAC ZABAW

Lista – ZABAWKI NA PLAC ZABAW

Zapytanie ofertowe – MEBLE

Formularz -MEBLE

Lista – MEBLE

Zapytanie ofertowe – SPRZĘT AGD I BIUROWY

Formularz – SPRZĘT AGD I BIUROWY

Lista – SPRZĘT AGD I BIUROWY

Zapytanie ofertowe – WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE

Formularz – WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE

Lista – WYPOSAŻENIE GASTRONOMICZNE

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.
Skip to content