OTWARCIE ŻŁOBKÓW I REGULAMIN

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z decyzją Rządu RP oraz wydanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 29.04.2020r. o możliwości otwarcia od 6 maja 2020r. instytucji opieki nad dziećmi, oficjalnie ogłaszamy, że wszystkie placówki AKADEMII MALUCHA MYSZKA MIKI zostaną otwarte w dniu 11 maja 2020r.

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS oraz GIS otwarte placówki muszą funkcjonować w reżimie sanitarnym z uwagi na trwanie pandemii COVID-19.

Poniżej publikujemy REGULAMIN SZCZEGÓLNYCH ZASAD DZIAŁALNOŚCI W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCY W AKADEMII MALUCHA MYSZKA MIKI SP.ZO.O. 

Prosimy wszystkich o dokładane zapoznanie się z Regulaminem i procedurami w nim zawartymi oraz Procedurą postępowania na wypadek zarażenia (Załącznik nr3 do Regulaminu), a także o zapoznanie się z Oświadczeniem Rodzica/Opiekuna prawnego (Załącznik nr1 do Regulaminu). Oświadczenie dostaną Państwo do podpisu w pierwszym dniu przyjęcia dziecka do placówki.

Prosimy również o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020r. (link poniżej), są tam zawarte m.in. wytyczne dla Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3

Prosimy również o zapoznanie się z informacją o koronawirusie u dzieci (link poniżej):

https://pacjent.gov.pl/dziecko-i-koronawirus

 

W związku z wydanymi w dniu 4 czerwca 2020r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego uaktualnionymi wytycznymi dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poniżej zamieszczamy aktualizację – aneks do powyższego Regulaminu:

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.
Skip to content