Projekt Unia Europejska

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie „Żłobek Myszka Miki szansą powrotu na rynek pracy”.

Projekt pt: „Żłobek Myszka Miki szansą powrotu na rynek pracy” jest realizowany przez Akademię Malucha Myszka Miki sp. z o.o. na podstawie umowy Nr RPMA.08.03.02- 14-6789/16-00 o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Mazowieckim, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W ramach Projektu zostanie utworzone 15 miejsc dla dzieci w nowym Żłobku Myszka Miki w Piastowie oraz 15 miejsc dla dzieci w nowym Żłobku Myszka Miki w Pruszkowie, co umożliwi powrót do pracy lub wejście na rynek pracy 30 rodzicom, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat.

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.