Projekt Unia Europejska

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie „Żłobek Myszka Miki szansą powrotu na rynek pracy”.

W ramach projektu zostanie utworzone po 15 miejsc dla dzieci w dwóch nowych Żłobkach Myszka Miki na terenie województwa Mazowieckiego, co umożliwi powrót do pracy lub wejście na rynek pracy 30 rodzicom, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją prasową z dnia 6 IV 2017 „Żłobki na start”:

ŻŁOBKI NA START