Harmonogram dnia

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA DLA DZIECI

GRUPA II – TYGRYSKI

Zajęcia zaspokajające potrzebę

swobodnego ruchu i działania

Potrzeby żywieniowe i higieniczne

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze

7.00-8.00     – Przywitanie dzieci, zabawy poranne.

8.00-8.30 – Mycie rączek i I śniadanie

8.30-9.30 – Zabawy integracyjno- ruchowe w salach

9.30-10.00     – Mycie rączek i  II śniadanko.

10.00-11.00   – Zajęcia edukacyjno-wychowawcze w zależności od dnia tygodnia:plastyka, muzyka z rytmiką, kulinarne, zabawy w teatr paluszkowy lub kukiełkowy.

11.00-12.00 – Aktywna zabawa w ogrodzie lub sali zabaw (w zależności od pogody).

12.00-12.30 – Mycie rączek i obiadek (I danie).

12.30-12.45– Mycie ząbków

12.45-14.15Zajęcia wyciszające m.in. słuchanie bajek oraz muzyki.                                          Odpoczynek  poobiednia drzemka

14.15-14.45 – Obiadek (II danie).

14.45-15.30Zajęcia edukacyjno-wychowawcze m.in. zabawy taneczne, zabawy konstrukcyjne i twórcze. Imprezy okolicznościowe.

15.30-16.00 – Mycie rączek i podwieczorek .

16.00-16.30– Zabawy konstruktywno-manipulacyjne

16.30-17.00– Łączenie grup

17.00-17.30– Mycie rączek i II podwieczorek.

17.30-18.00– zajęcia wyciszające m.in. słuchanie
oraz czytanie bajek i oczekiwanie na Rodziców.

 

RAMOWY PLAN DNIA DLA DZIECI

 

GRUPA II – KANGURKI

Zajęcia zaspokajające potrzebę

swobodnego ruchu i działania

Potrzeby żywieniowe i higieniczne

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze

7.00-8.00     – Przywitanie dzieci, zabawy poranne.

8.00 – 8.30 – Mycie rączek i I śniadanie

8.30-9.00     – Zabawy integracyjno-ruchowe.

9.00-9.30     – Mycie rączek i  II śniadanko.

9.30-10.00   – Zajęcia edukacyjno-wychowawcze w zależności od dnia tygodnia: plastyka, muzyka z rytmiką, angielski, warsztaty  kulinarne, zabawy w teatr paluszkowy lub kukiełkowy, logopedia, gimnastyka ogólnorozwojowa .

10.00-11.00 – Aktywna zabawa w ogrodzie lub sali zabaw (w zależności od pogody).

11.00-11.30 – Mycie rączek i obiadek (I danie).

11.30-11.45- Mycie ząbków

11.45-13.15Zajęcia wyciszające m.in. słuchanie bajek oraz muzyki.

Odpoczynek  poobiednia drzemka

13.15-14.00 – Obiadek (II danie).

14.00-14.45Zajęcia edukacyjno-wychowawcze m.in. zabawy taneczne, zabawy konstrukcyjne i twórcze. Imprezy okolicznościowe.

14.45-15.15 – Mycie rączek i podwieczorek.

15.15-16.30 – Zabawy konstruktywno- manipulacyjne

16.30-17.00– Łączenie grup

17.00-17.30– Mycie rączek i II podwieczorek.

17.30-18.00– zajęcia wyciszające m.in. słuchanie
oraz czytanie bajek i oczekiwanie na Rodziców.