Czesne – Opłaty

Czesne miesięczne za pobyt dziecka w Akademii Malucha Myszka Miki wynosi 850 zł.
Istnieje możliwość obniżenia opłaty miesięcznej o 140 zł- informacja w zakładce „Program Maluch+ 2017”.

Cena obejmuje 10 godzin opieki oraz wszystkie zajęcia prowadzone podczas pobytu dziecka w naszej placówce.

Całodzienne wyżywienie wynosi 15zł. Obejmuje ono dwa śniadania,dwudaniowy obiad oraz podwieczorek, uwzględniając indywidualne potrzeby dietetyczne.

W przypadku nieobecności dziecka, stawka żywieniowa jest zwracana poprzez pomniejszenie opłaty za kolejny miesiąc.

Wpisowe wynosi 500 zł i jest opłatą jednorazową (bezzwrotną). Gwarantuje miejsce dziecka w żłobku na czas zawartej umowy.