Dokumenty do Projektu

Szanowni Państwo,

W celu wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu pt.: ” Żłobek na Ursusie” należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie (link: https://www.zlobekmyszkamiki.pl/warunki-uczestnictwa/ ) oraz poniższymi dokumentami (Karta zgłoszenia dziecka, Projekt załącznik nr 1,2,3,4), następnie wydrukować i dokładnie je wypełnić oraz złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Żłobku Akademia Malucha Myszka Miki w Warszawie ul.Kazimierza Odnowiciela 12A  lub w Piastowie ul.Lwowska 12 w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00.

Uwaga! Dokumenty niepełne lub nieuzupełnione lub bez wymaganych zaświadczeń/załączników będą odrzucane z rekrutacji.

 

DOKUMENTY DO PROJEKTU:

(w celu pobrania pliku kliknij w nazwę)

UWAGA! Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym przebywające na urlopie wychowawczym), aby potwierdzić swój status na rynku pracy muszą dołączyć do dokumentów Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym w dniu jego wydania.

Poniżej udostępniamy „Wzór uzupełnionego wniosku US-7 o wydanie zaświadczenia z ZUS” oraz link do pobrania „Wniosku US-7”. Wniosek należy wypełnić jak we wzorze i złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania zaświadczenia.

Wzór uzupełnionego wniosku US-7

Link do pobrania nowego wniosku US-7

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dokumentem potwierdzającym status osoby bezrobotnej zarejestrowanej może być Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.
Skip to content