Program Maluch+ 2017

Akademia Malucha Myszka Miki sp.zo.o. uzyskała wsparcie finansowe na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH PLUS” 2017.

 

W związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach powyższego programu każdy rodzic/opiekun, podpisujący ogólną umowę komercyjną z placówką, może uzyskać dofinansowanie do miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub u opiekuna dziennego w kwocie 140 pln miesięcznie. Wartość ta jest odejmowana od podstawowej opłaty, dzięki czemu czesne wynosi 710pln miesięcznie do końca 2017 roku.