Nasze zajęcia

W naszych placówkach realizujemy program edukacyjny

zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i  Oświaty:

– wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych

– kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej oraz umiejętności rozróżniania dobra i zła

– rozwijanie umiejętności społecznych – troska o zdrowie, rozwój fizyczny i sprawność ruchową dzieci

-budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych

-wspomaganie intelektualne dzieci wraz z edukacją matematyczną, gotowością do nauki czytania i pisania.

 

W ramach czesnego zapewniamy  następujące zajęcia:

– gimnastyka ogólnorozwojowa i rytmika,

-elementy logopedii oraz naturalna nauka języka angielskiego poprzez zabawę i doświadczenie

-muzykoterapia i bajkoterapia

-wszechstronne zajęcia plastyczne

– teatrzyki i zabawy organizowane przez opiekunów