Nasze zajęcia

W naszych placówkach realizujemy program edukacyjny zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Oświaty:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej oraz umiejętności rozróżniania dobra i zła
 • rozwijanie umiejętności społecznych – troska o zdrowie, rozwój fizyczny i sprawność ruchową dzieci
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych
 • wspomaganie intelektualne dzieci wraz z edukacją matematyczną, gotowością do nauki czytania i pisania.

W ramach czesnego zapewniamy  następujące zajęcia:

 • gimnastyka ogólnorozwojowa i rytmika
 • logopedia i zajęcia ortofoniczne „Logo-zabawy”
 • naturalna nauka języka angielskiego poprzez zabawę i doświadczenie
 • zajęcia sensoryczno-motoryczne „Sensoplastyka” 
 • muzykoterapia i bajkoterapia
 • wszechstronne zajęcia plastyczne
 • teatrzyki i zabawy tematyczne organizowane przez Opiekunów 

Szczegółowy plan pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej na bieżący miesiąc znajduje się w każdej naszej placówce na tablicy informacyjnej.

error: Zakaz kopiowania materiałów i treści.