Formularze

W celu rekrutacji do Żłobka w ramach Projektu Unijnego pt.: ” Żłobek Myszka Miki szansą powrotu na rynek pracy”, prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi dokumentami, dokładne wypełnienie (zał.1,2,3,4,dok.uzup.zaświadczenie,karta zgłoszeniowa dziecka) oraz dostarczenie dokumentów do Żłobka Myszka Miki w Piastowie ul.Mazurska 12 w godz. 8:00-15:00.

Projekt Umowa

Projekt Załacznik nr 1

Projekt Załącznik nr 2

Projekt Załącznik nr 3

Projekt Załącznik nr 4

Załącznik Karta zgloszenia dziecka do Akademii Malucha Myszka Miki

Dok uzup. Zaświadczenie_o powrocie_do_pracy_i_zarobkach

Dok uzup. Wzór umowy o opieke nad dzieckiem